Fynslund Boldklub | Fynslundvej 104 | 6064 Jordrup | CVR.: 33 84 85 60

Forside


"FB PRIVATLIVSPOLITIK & håndtering af billeder"


2. marts 2023

Noter fra FB's generalforsamling

Det var mange genvalg i udvalg og bestyrelse. Men desværre måtte der også siges farvel til flere. Bettina Tamberg og Betina Glibstrup som har været hhv. formand og næstformand stopper i håndboldudvalget og de afløses af Nanna Carstensen og Per Koed Rinus Jensen. Badmintonudvalget som fremover bliver til Padel/Badminton siger farvel til Nichlas Solgaard og Theis Solgaard og ind træder Jan Moth Andersen, René Rasmussen og Jonas Berg Andersen. Formand for festudvalget Cathrine Vejen-Jensen har valgt at stoppe, det har Christian Brandenborg også og her hilses velkommen til Stefan Matzen og Esben Nielsen. Gymnastik/fitness bliver 1 mindre i udvalget da Tenna Lildholt stopper, men de får i stedet 2 aktive suppleanter Kenneth Nørhede og Benjamin Lange Hansen. I fodboldudvalget træder Betty Nyborg Christensen til i stedet for Jannie Castberg som er stoppet før tid, samtidig er der valgt 2 aktive suppleanter nemlig Emma Sjøgaard og Jonas Berg Andersen.

I Hovedbestyrelsen blev Lene Brandenborg valgt til at overtage posten som hovedformand efter Hans Rostgaard Andersen

TUSIND TAK for det store arbejde og masser af gode aftryk til alle dem som stopper – og måske på gensyn en anden gang. VELKOMMEN til de nye udvalgs- og bestyrelsesmedlemmer. FB stiller igen med et rigtig godt hold i det kommende år, hvor der bliver masser af fest og aktivitet at glæde sig til.

Nu er udvalgene i gang med at konstituere sig og fordele opgaverne, vores kontaktliste bliver rettet til hen af vejen.
8. februar 2023

Der indkaldes til FB's generalforsamling

torsdag den 23. februar 2023 kl. 19

i Fynslundhallen.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og protokolfører.

2. Formandens beretning/er

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab

4. Vedtægtsændring. FB foreslår:

    §6: nedlæggelse af musikudvalget

    §6: udvidelse af badmintonudvalget med padel

    §7: ændre tekst vedr. suppleanter til bestyrelsen

5. Indkomne forslag   

6. Valg af bestyrelse og udvalg

a. Valg af bestyrelsen i henhold til § 7-1

b. Valg af udvalg i henhold til § 7-2

c. Valg af suppleanter i henhold til § 7

7. Valg af revisorer.

8. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet, skal være næstformanden for FB i hænde senest 4 x 24 timer før generalforsamlingen.


laugh30. januar 2023

Hurra der er også basket på programmet!

Ihærdige forældre har sat sving i en ny aktivitet i Fynslundhallen og det støtter Fynslund Boldklub op om og håber også medlemmerne vil gøre.

Hver anden torsdag kl. 16.30-17.30 i ulige uger er der basketball for alle.

Se facebook eller kontakt Karina Sundahl, tlf. 29884222 for flere oplysninger.

TILMELDING TIL BASKETBALL HER:    BASKETBALL HVER ANDEN TORSDAG.


14. juni 2022

Superhyggelig sportsfest!

Festudvalget lykkedes endnu en gang med at give os en forrygende fest, med masser af aktiviteter og sjove indslag, ja et tætpakket program fra torsdag til lørdag med noget for enhver smag. Folk hyggede sig, der var god stemning og vejret var fint. Hvad mere kan man ønske sig?

Årets talent og Årets leder(e) blev også behørigt hyldet lørdag aften. Og fik fortjente klapsalver for deres ekstraordinære indsatser i boldklubben.

Årets talent blev Philip Aaberg, som foruden at spille en afgørende rolle i målet for håndboldherrerne også er en flittig og fantastisk holdkammerat.

Årets leder blev Betina Glibstrup og Tue Collatz. Begge har været gode rollemodeller og velkendte ansigter i klubben i rigtig mange år. Både som trænere og ledere. De præsterer et kæmpe arbejde i klubben generelt og de yder en specielt dedikeret indsats for deres holdsport i hhv. håndbold og fodbold.

STORT TILLYKKE til dem alle tre!smiley